Reaktivacija davčne številke za nakazila 0,5% dohodnine

V novembru ste nas starši prezgodaj rojenih otrok obvestili, da je naša davčna
številka ob želji po nakazilu 0,5% dohodnine v dobrodelne namene neaktivna. Na
žalost so se sporočila izkazala kot resnična, saj nam Ministrstvo za zdravje (kot
večini dobrodelnih društev in ustanov s svojega področja) ni obnovilo statusa
društva “v javnem interesu na področju zdravja”, ki je pogoj za pridobivanje
sredstev iz tega vira - a nas o tem ni obvestilo. Čeprav smo se takoj zganili, v 7
tednih intenzivnega dela, pisanja obrazložitev, prilaganja poročil, dokazil in
priporočil domačih in tujih organizacij, priprave natančnega programa delovanja
za obdobje 2021 - 2022 postopek do danes še vedno ni zaključen. Po zagotovilu
gospoda Jagodica z MZZ pa smo zelo blizu - in verjamem, da nam bo že prvi teden
leta 2021 prinesel dobro novico. Tudi na FURS-u so naši vlogi zelo naklonjeni in
so pripravljeni takoj reaktivirati našo davčno številko. Prav oni so nas danes
obvestili, da je bil v 7. svežnju protikoronskih ukrepov sprejet zamik za oddajo
namenitve 0,5 (oziroma po novem 1) % dela dohodnine (na 31. 3. 2021 namesto
31. 12. 2020) - in bomo tudi za leto 2020 upravičeni do teh sredstev, ki v zadnjih
letih niso bila zanemarljiva in so nam omogočila nakup nujnih aparatov za
oskrbo nedonošenčkov. Če torej vašega dobrodelnega deleža še niste prenesli
drugam, vam bomo hvaležni.


Še enkrat vam v imenu vseh, malih in velikih iz Društva za pomoč prezgodaj
rojenim otrokom, želim srečno, varno in zdravo leto 2021,
Lilijana Kornhauser Cerar