DARS - "Povezujmo Slovenijo"

Danes se je končala dobrodelna akcija, v okviru katere je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.) povabila svoje poslovne partnerje, da namesto za novoletne voščilnice in poslovna darila sredstva namenijo dobrodelnim projektom. Osrednji del akcije, ki je potekala kot tiha dražba, je bila dobro obiskana sredina dobrodelna prireditev v ljubljanski Cvetličarni Mediapark, na kateri je bilo zbranih skupno 34.580.000 tolarjev. Sredstva bodo namenjena petim dobrodelnim projektom: nakupu aparatov za ljubljansko porodnišnico, nakupu zimskih oblačil za 100 otrok in članov njihovih družin iz vse Slovenije, projektu varne vožnje "Mladi vozniki in avtoceste", omogočanju prevoza mišično obolelih otrok in odraslih ter spodbujanju mladih, še neuveljavljenih glasbenikov iz vse Slovenije.

Nakazila iz akcije "Povezujmo Slovenijo":

13.909.589,40 SIT

1. DARS d.d.
1,000.000,00
16. december
2. IMP d.d.
100.000,00
16. december
3. UL FGG
50.000,00
19. december
4. Geoportal d.o.o.
20.000,00
20. december
5. BPI d.o.o.
250.000,00
21. december
6. SCT, d.d.
5.000.000,00
21. december
7. SGP Pomgrad d.d.
700.000,00
21. december
8. Mediana d.o.o.
200.000,00
22. december
9. PNG Ljubljana
200.000,00
22. december
10. PUH d.d.
100.000,00
28. december
11. Projektivni atelje
200.000,00
28. december
12. SCP d.o.o. Ljubljana
700.000,00
28. december
13. Cestno podjetje Ljubljana
500.000,00
28. december
14. Zavod za gradbeništvo
500.000,00
28. december
15. Omega consult d.o.o.
200.000,00
29. december
16. CGP d.d.
1.000.000,00
29. december
17. ZIL inženiring d.d.
200.000,00
30. december
18. SGP Kraški Zidar d.d.
400.000,00
30. december
19. Pristop Skupina d.o.o.
100.000,00
3. januar
20. Primorje d.d.
700.000,00
11. januar
21. Bank Austria Creditanstalt
239.589,40
13. januar
22. Projekt nizke zgradbe
200.000,00
16. januar
23. CM Celje d.d.
1.000.000,00
17. januar
24. Iskra Sistemi d.d.
300.000,00
20. januar
25. Kobe d.o.o.
50.000,00
23. januar